Anti-DDoS >


Anti-DDoS FAQ
FAQ techniky a možnosti


Kolik mě bude zmírnění stát?

Standardí verze je zdarma pro všechny servery objednané na dobu alespoň 12 měsíců. Jestliže si server objednáte na kratší období, pak služba stojí 25 Kč/měsíc. Pro servery objednané s možností Profesionálního použití je již tato služba zahrnuta v ceně.

Je zmírnění povinné?

Zmírnění je aplikováno na všechny infrastruktury a servery OVH, protože jedinou možností jak ochránit naše zákazníky je chránit je všechny najednou. To je také důvodem, proč musí být chráněny všechny naše servery.

Budu chráněn, jestliže neprovedu žádné nastavení?

Jestliže nebyla vybrána jiná politika přes API či Zákaznický prostor, OVH uplatní základní pravidla zmírnění pro Váš server. To je provedeno automaticky a se zvyšující se tendencí (zpřísňování omezení až do úplného izolování útoku).

Bude můj server během zmírnění vypnut?

Všechny politiky byly nastaveny na ochranu napadeného portu tak, aby ostatní porty zůstaly otevřené. SLA serveru tedy zůstává na jiných portech zachována.

Mohu si upravit nastavení s možností profesionálního použití?

Volba profesionálního použití Vám umožňí si zvolit politiku, která bude v případě útoku uplatněna. Jestliže zvolená politika nebude proti útoku fungovat, OVH převezme kontrolu a použije jiné metody, aby server zůstal stabilní: to umožní zákazníkovi se rozhodnout, co je pro něj nejlepším řešením, nežli OVH rozhodne za něj.Nemůžete svoji otázku najít ve FAQ?

Kontaktujte nás e-mailem nebo telefonem na 246 030 899.