Abuse

Hlášení zneužití a nezákonného obsahu.V rámci svého boje proti zneužívání společnost OVH vytvořila mezinárodní tým složený z odborníků, kteří jsou pověřeni každodenním odpovídáním na oznámení zneužití přijatá za celou skupinu. Tento tým sídlící ve Francii a Kanadě každý den řeší všechna oznámení o nezákonném jednání v rámci sítě OVH a snaží se je řešit s co nejkratší prodlevou. Pro usnadnění jejich práce a z důvodu mezinárodní povahy týmu vás žádáme, abyste svá oznámení sepisovali v anglickém jazyce, tak aby mohla být naším týmem snadno pochopena a zpracována.
Please choose a category from the list
Please fill in the details of your report below, beginning with the IP or the full URL that is the subject of the abuse.


*: Mandatory fields

Processing procedures forwarded to the Abuse department

V souladu s platnými předpisy EU máte právo na přístup, změny, opravy a mazání údajů, které se vás týkají. Toto právo můžete uplatnit písemně prostřednictvím následující adresy: OVH 2 rue Kellermann – BP 80157 59053 ROUBAIX CEDEX 1 France nebo e-mailové adresy cil@ovh.net. Společnost OVH si vyhrazuje právo na předání informací a údajů sdělovaných jejím klientům pro zaručení správného zpracování vašich sdělení.